Privacy policy

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria w ramach, której prowadzone jest centrum informacji i kultury „American Corner”   z siedzibą w Radomiu,  ul. Traugutta 31/33, 26-600 Radom

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kancelaria.odo@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. na podstawie Państwa zgody.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania przez Panią/Pana z zasobów bibliotecznych

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
Scroll to Top